Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za povinnost a s osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost RK Pegas s.r.o. se sídlem Vejprnická 1048/53, Skvrňany, Plzeň 318 00, IČ 065 50 703, zapsán v Obchodním rejstříku.

Společnost RK Pegas s.r.o. (dále jen společnost) s obchodní značkou Reality Langmajer provozuje své služby prostřednictvím webových stránek https://www.realitylangmajer.cz a jejich prostřednictvím získává a následně zpracovává Vaše osobní údaje.

Vůči vašim osobním údajům je společnost v pozici Správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na společnost budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete ji kontaktovat na tel. čísle +420 605 355 244 nebo na e-mail: petr@realitlylangmajer.cz

Společnost prohlašuje

Společnost prohlašuje,  že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
– umožní vám a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje, které ji svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

– Poskytování služeb a plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, kterou nezbytně potřebuje k plnění smlouvy či objednávky služby (např. zpracování odhadu nemovitosti či jiných služeb)
– Vedení účetnictví – Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuje, aby vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
– Marketing – zasílání newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívá za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li zákazníkem, dělá tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že vás její novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste zákazníkem společnosti, zasílá vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
Vždy můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies
Při procházení těchto webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

– Business Booster – CRM systém
– Facebook – FB pixel
– Google – Google Analytics

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: petr@realitylangmajer.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my dložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 .